Delft On Stage

Als projectleider van Delft On Stage help ik mee om VMBO-leerlingen na te laten denken over hun toekomst door ze in contact te brengen met allerlei soorten beroepen en beroepsbeoefenaren. In het kader van loopbaanoriëntatie gaan de leerlingen nadenken over zichzelf: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Op het beroepenfeest (19 maart 2020) worden er matches gemaakt tussen de leerlingen en de beroepsbeoefenaren. Een paar weken later (31 maart 2020) gaan de leerlingen bij de bedrijven op werkbezoek. Ze krijgen dan een indruk hoe een werkdag eruit ziet, de zogenaamde DOE-dag. Grote kans dat er mooie contacten ontstaan en hebben zowel de leerlingen als de beroepsbeoefenaren een positieve ervaring!

 

De slogan: ‘Alles mag je worden behalve ongelukkig’ onderschrijf ik van harte!